+420 727 887 336
info@svatbykatezac.cz;

Raut

DOHLED PŘI PRŮBĚŽNÉM DOPLŇOVÁNÍ SLADKÉHO BARU A RAUTU

Vždy pozorně sledujeme celkové dění na svatbě, aby vše fungovalo, tak jak má a nic nechybělo.
Především novomanželé, aby měli stále co pít a jíst, ale zároveň také svatební hosté.
Proto vždy dohlížíme na průběžné doplňování ať už sladkého či vinného baru a samozřejmě samotného rautu.

Asistence při krájení svatebního dortu

Po svatební hostině novomanželé obvykle společně krájí svatební dort.
Říká se, že kdo má ruku na noži nahoře, ten bude mít v manželství navrch.
Jiná tradice zase říká, že nůž by měla držet nevěsta a ženich by měl překrývat její ruku jako symbol opory.

FacebookInstagram